Home » Inspeksjonsutstyr » RVI » Spesialkamera og Robotikk » BRIC Waygate Robotics

BRIC Waygate Robotics

Vannvegger (rør sveiset til rør i parallell) i kjeler må inspiseres regelmessig for å utføre en visuell inspeksjon i tillegg til veggtykkelsesmåling. BRIC ble utviklet for å gjennomføre inspeksjon og rengjøring av vannvegger effektivt og hurtig.

Kjerneelementet i enheten er en beltevogn med 4 magnetisk ruller. Magnetene kan dreies for å tillate sikker håndtering samt for å kunne krysse veggoverganger (opptil 90gr). BRIC har flere vannstråledyser matet av en vannpumpe plassert utenfor kjelen.

Tidsbesparende. Tids- og kostnadsbesparelse ved bruk av BRIC er meget stor.

Sikkerhet. Roboten betjenses fra et trygt og eksternt sted. Arbeidstillatelser for trange rom er derfor ikke påkrevet. Dette sparer ikke bare kostnader, men også minimerer risikoen for operatøren.

Intelligent system. BRIC oppdager rørene automatisk, gjenkjenner avvik på kjørebanen og korrigerer automatisk. Operatøren trenger kun å ha fokus på selve rengjørings- og inspeksjonsoppgaven.

Bilder

Videoer

Dokumenter
Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights