Home » Inspeksjonsutstyr » RVI » Spesialkamera og Robotikk » 3D LOC Waygate Robotics

3D LOC Waygate Robotics

3D LOC er en programvare som oppretter en 3D figur av inspeksjonsobjektet, simulerer en inspeksjon, samt har full kontroll på navigering av en Waygate robot.

 

Lokalisering

Systemet er i stand til å lokalisere roboter i trange rom. Teknologien gir full 3D romlig bevissthet om roboten i et objekt i tillegg til 3D interaktiv robotkontroll. Inspeksjonsdata merkes automatisk med den nøyaktige posisjonen inne i inspeksjonsobjektet. Programmet oppretter en digital tvilling som inkluderer alle inspeksjonsdataene. Inspeksjonsrapporter genereres automatisk. I trykkbeholdere og tanker av normal størrelse er nøyaktigheten og repetisjonsevnen ±25mm.

Navigering

Teknologien gir full 3D spatialbevissthet om roboten i modellen og en 3D interaktiv robotkontroll. For operatøren betyr dette presise og brukervennlige navigasjonsmuligheter.

Opprette 3D inspeksjonsobjekt

Ved bruk av AssetBuilder kan man lage en 3D gjengivelse av inspeksjonsobjektet på en enkel måte. Filer fra AssetBuilder kan benyttes i 3D LOC.

Digital

Inspeksjonsdataene slik som bilder, UT tykkelsesmålinger, Eddy Current Data osv lagret ved bruk av 3D LOC utstyrt robot, er merket med den gitte posisjonen inne i modellen og integrert med en 3D Digital Twin.

Bilder

Videoer

Dokumenter

Tekniske spesifikasjoner
Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights