Om Dacon

Dacon er en salgs- og produksjonsbedrift som er dedikert til å levere produkter og service av høy kvalitet.

Ved å velge Dacon som din samarbeidspartner, får du en leverandør som forstår dine utfordringer og hjelper deg med å løse dem. Med mer enn 40 års erfaring kan du være trygg på at vi vil være der gjennom hele produktets levetid.

 

Home » Om Oss

Hvem er vi?

En leverandør som forstår dine utfordringer

Våre kompetente ansatte kan veilede deg innenfor egnede produkter og applikasjoner. Vi har lang erfaring med å levere produkter og løsninger til offshore, forsvar, vann- og avløp, og industribedrifter. Vi er i konstant utvikling for å møte kundenes behov og forventninger.

Dersom du er interessert i å samarbeide med oss, eller lurer på noe angående våre produkter, så ta kontakt i dag. Vi hjelper deg gjerne!

Vår forretningspraksis

Vi mener høye etiske standarder er bra for samfunnet og bra for næringslivet. Vi har forpliktet oss til å følge slike standarder i vår virksomhet, og vår bedriftskultur er preget av dette.

Vi praktiserer en føre-var-tilnærming til miljø. Det betyr at vi gjennomfører risikoanalyser og utbedrende tiltak der det trengs. Vi vurderer nøye innvirkningen våre produkter kan ha på miljøet.

Vi ønsker å utvikle vår virksomhet på en måte som tilfører våre kunder verdi, og vi er klar over vårt ansvar mot et grønnere, mer rettferdig og inkluderende samfunn.

Bærekraft og miljø som filosofi

Vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid ved å levere produkter av høy kvalitet med mulighet for ombruk og reparasjon til våre markeder.

En trygg og sikker arbeidsplass

Vi arbeider mot trygge og sikre arbeidsplasser gjennom å sikre et godt arbeidsmiljø, hindre miljøforurensninger, tap av produksjon og materiell. Vi har høyt fokus på å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Våre etiske retningslinjer

Vår Code of Conduct er Dacons etiske retningslinjer og definerer prinsippene for hvordan vi skal opptre, hvordan vi gjør forretninger og hvilket samfunnsansvar vi har og tar.

Les mer om vår Code of Conduct

Vår historie

Oppstart

Dacon AS ble stiftet i 1979 som et dykkerselskap med navn Dacon Sub Sea AS, med 7 aksjonærer som den gang alle jobbet i og for selskapet. Papirene ble skrevet under på Dyna Fyr i indre Oslofjord.

Om oss Dyna fyr

Kursvirksomhet i offshore-sammenheng

I 1980 startet man opp med kursvirksomhet i maritim førstehjelp og redningsteknikk for mannskaper på standby-og supply-fartøyer i Nordsjøen.
Kursene hadde en meget stor grad av praktisk trening, og la grunnlaget for et undervisningsopplegg som brukes av alle maritime skoler og kurssentra i dag. Kursene ble også eksportert til andre land, bl. a. Canada, i form av instruktøropplæring. 

Produksjon av egenutviklet redningsutstyr

Kursene på første halvdel av 1980-tallet ga Dacon den praktiske kunnskapen om utstyr og redningsteknikk under vanskelige værforhold i Nordsjøen. Dette la grunnlaget for Dacon å utvikle en rekke typer og modeller av profesjonelt redningsutstyr for å redde personer fra sjøen og om bord i fartøyer. Systemene er verdenskjente i dag og produseres av Dacon i Norge. Det meste av produksjonen eksporteres til ulike land og brukes på alle størrelser av fartøyer innen mange virksomhetsområder. Offshorevirksomhet er hovedbrukere av utstyret, mens flyktninger på svøm mellom Nord- og Sør-Korea, så vel som over Gibraltar fra Afrika til Spania også plukkes opp med Dacons redningsutstyr!

Komplette leveranser av redningsutstyr til standby-fartøyer og oljeplattformer har tidligere også vært en meget viktig del av virksomheten. Dacon har stått for mange større totalleveranser til offshoreprosjekter, som inkluderer prosjektering, utvikling og dokumentasjon i tillegg til å levere selve utstyret.

Inspeksjonsutstyr og spesialkameraer

Inspeksjon under vann har vært et av Dacons arbeidsområder siden stiftelsen av selskapet. Da vi flyttet systemene over vann, skjedde en rask utvikling, og Dacon har siden 1990 drevet med import, egenproduksjon og tjenester innen endoskopi og mikrovideoutstyr.

I dag leverer Dacon instrumenter og kamerasystemer for teknisk tilstandskontroll som gir beslutningsgrunnlag for riktig vedlikehold. Dacon har kvalitetsprodukter tilpasset den nye digitale hverdagen.

Lykter og transportkasser

I 1986 begynte Dacon import av produkter for distribusjon til forhandlere. Agentur for Pelican Products (i dag Peli Products i Europa) og Maglite satte fart i en utvikling av en avdeling som siden har spesialisert seg på håndlykter og portabel arbeidsbelysning for profesjonelt bruk. Spesialiteten er lykter til offshore og industri, og i dag er Dacon blant Norges ledende distributører på dette området.

Peli Products er også produsent av vanntette/uknuselige utstyrskofferter, slik at dette etter hvert kom til som en del av produktlinjen. Peli transportkasser er i dag et av Dacons største satsningsområder, der innredningsspesialisten Teecon Spesialkofferter AS ble kjøpt opp i 2013 for å satse enda mer på kundetilpassede løsninger. 

Senere er også andre relaterte produkter som Ramfan turboventilatorer, Aquapac vanntette mapper, Gear Aid vedlikeholdsprodukter mm. kommet til, og vi har distribusjon over hele landet via et bredt forhandlernettverk.

EU-støttet prestisjeprosjekt

Horizon 2020 – et EU rammeprogram for forskning og utvikling. Dette programmet skulle sikre at Europa skulle stå for forskning i verdensklasse, å fjerne barrierer for innovasjon og for å gjøre det enklere for allmenheten og den private sektor å arbeide samme for innovasjon.

Horizon 2020 kravene er skyhøye og bestod av tre hoveddeler; Fremragende forskning, industrielt lederskap i tillegg til forskning knyttet til store samfunnsutfordringer. I skarp konkurranse med selskaper fra hele Europa fikk Dacon i samarbeid med I&T Nardoni Institute SRL i 2017 tildelt støtte for VERNE prosjektet. Mandatet til dette prosjektet var å utvikle et NDT-instrument som er i stand til å skanne rørformede stålkonstruksjoner for veggtykkelse i et undervannsmiljø.

Les mer om VERNE

VERNE clamp assembly 6 DG-0001-001

I dag

Dacon er et selskap under kontinuerlig utvikling. Varemerket har fra første dag vært å løse oppgaver. Selskapets varer og tjenester opp gjennom årene har vært preget av interesse, behov og teknologi, rettet mot de mest krevende bransjer, der maritim virksomhet, vann og avløp, industri, offshore og forsvar er blant de viktigste.

Kontakt oss

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Organisasjonsnummer

NO 932 431 289

Adresse

Durudveien 35

1344 Haslum, Norge

Telefonnummer

Administrasjon: +47 21 06 35 00

Inspeksjon: +47 21 06 35 11

Lykter & Peli Case: +47 21 06 35 01

Maritime Rescue Equipment: +47 21 06 35 10

Service: +47 46 70 05 20

E-post

Administrasjon: invoice@dacon.no

Inspeksjon & service: inspeksjon@dacon.no

Lykter & Peli Case: lykter@dacon.no

Maritime Rescue Equipment: rescue@dacon.no

Verified by MonsterInsights