Rørinspeksjonskamera

Home » Inspeksjonsutstyr » Rørinspeksjonskamera

Rørinspeksjon

I dagens samfunn stilles det nye krav til ledningseiere. Tilgang på metoder og verktøy for å oppnå kontroll på status på ledningsnett er viktig. Ved gjennomføring av en rørinspeksjon ønsker man å få dokumentert hvorvidt det er skade, hvilken type skade det eventuelt er og hvordan den kan kvantifiseres. Alle ledningseiere trenger rørinspeksjon. Et rørinspeksjonskamera av høy kvalitet bidrar til effektiv rørinspeksjon i henhold til gjeldende krav i din bransje. Se Dacons store utvalg av inspeksjonskameraer for rør – og kontakt oss for å få et tilbud.

Rett rørinspeksjonskamera

Ved gjennomføring av en rørinspeksjon ønsker man å få dokumentert hvorvidt det er skade, hvilken type skade det eventuelt er og hvordan den kan kvantifiseres. Avhengig av inspeksjonens formål, vil valg av rett instrument være avgjørende. For optimal visuell inspeksjon bør et rørinspeksjonskamera kunne oppfylle de krav som stilles. Dokumentasjon og kvantifisering av relevante funn må være tilgjengelig. Kamerahodet og dets digitale og funksjonelle egenskaper må oppfylle akseptkriteriene. Fremdriftsmetode vil være avhengig av type rørinspeksjon, geometri og rørlengde.

Ved å kombinere avansert funksjonalitet med modulær design, vil man kunne optimalisere rørinspeksjonen. Dacon tilbyr kamerasystemer fra anerkjente leverandører som Kummert, Rausch og Waygate. Vi hjelper deg med å finne rett kamera.

Stakekamera til rørinspeksjon

STAKEKAMERA

Traktor kummert kamera til rørinspeksjon

TRAKTORFREMFØRT KAMERA

Bil til rørinspeksjon

RØRINSPEKSJONSBIL

Premus 600 til rørinspeksjon

TRYKKTESTUTSTYR

IMS Micro serie til rørinspeksjon

FRESEROBOT 

Dokumenter

Utstyr for vann- og avløpsteknikk

Rørinspeksjon er viktig i mange bransjer

Godt planlagt vedlikehold er en nøkkel for effektiv drift samt vil kunne holde vedlikeholdskostnadene nede. Det stilles i dag høye krav til inspeksjonsutstyr, personell, utførelse og rapportering, siden resultatet fra inspeksjonen er grunnlaget for en tilstandsvurdering som vil påvirke drift. For mange bransjer må man også oppfylle spesifikke krav gitt i ulike standarder.

Flere av rørinspeksjonskameraene som Dacon tilbyr, har i sin inspeksjonsprogramvare integrert ulike standarder. Dette vil sikre enhetlig og solid gjennomføring av en inspeksjon. Dacon har lang erfaring som leverandør av kamerasystemer for rørinspeksjon i en rekke ulike bransjer.

Noen av våre største kundegrupper er:

 • Transport
 • Energi
 • Offshore
 • Prosessindustri
 • Vann og avløp
 • Forsvar

 

Stakekamera

Fremtidens stakekamerasystem er modulært, og kombinerer avansert funksjonalitet med utskiftbare kamerahoder og stakekabler tilpasset gjeldende inspeksjonsoppdrag. Automatisk rapportgenerering som inkluderer PDF rapporter,  video og bilder i HD format er gjerne det som kreves i dag. Dacon tilbyr ulike modeller fra innovative leverandører.

Les mer om stakekamera her

Rausch traktorsystemer

Alternativt for stakekabel kan du bruke traktorfremført kamera, en form for robot på hjul som kan kjøre innover i røret. Ved behov for å inspisere lange rør, er traktor en god løsning. Med rørinspeksjonskamera montert på en traktor oppnås stor rekkevidde. Dacon kan tilby traktorsystemer tilpasset rørdimensjoner fra DN100 til DN600 og fra DN135 til DN3500.

Med traktorsystemene fra Rausch får du i tillegg praktiske funksjoner som:

 • Modulær design
 • Integrert elektrisk heis
 • Deformasjonsmåling
 • Ovalitet
 • Ex godkjent

Disse er modulbaserte, og kan også implementeres i en rørinspeksjonsbil.

Les mer om traktorfremført kamera her

Rausch Basic

Omicron er en mobil løsning som kombinerer traktor og stakekamera. På den sammenleggbare trillevognen monteres Rausch-Tab styrepanel og ønsket “quick-release” trommel. Traktoren kobles til en manuell kabeltrommel med kapasitet på 200m kabel. Stakekabler med 60 meter eller 80 meter er tilgjengelig. De utskiftbare kamerahodene kan benyttes både i stake- eller traktormodus. Ved å kun skifte ut kabeltrommelen kan man tilpasse de ulike utfordringene man møter i hverdagen. Omicron drives enten av batteri eller nettspenning. Tilgjengelig også som Ex godkjent system.

 

Rausch Mobile

Denne modellen kombinerer styrepanel Rausch-Tab med elektrisk kabeltrommel med 300m kapasitet og valget mellom to traktor-modeller. Rausch kan tilby både liten og stor traktor sammen med Cubix 300 kabeltrommel; for rørdimensjonene DN100 – 600 og DN135 – 2500. Begge modellene kan leveres med elektrisk høydejustering og ut- skiftbare kamerahoder. Rausch tilbyr et rikt utvalg av hjul- typer og tilleggsutstyr. RAUSCH MOBILE er et kompakt og fleksibelt system.

 

Rausch Comfort

ELKA 600 er en komplett kabeltrommel med integrert heis for montering i inspeksjonsbil. Enheten har integrert LCD monitor, arbeidsbelysning, avrullingsmekanisme, teleskoparm og kjettingvinsj. Kan kontrolleres med en fjernkontroll. Med kabelkapasitet på 300 meter vil denne kunne kombineres med styrepanelet Rausch-Tab. Rausch kan tilby både liten og stor traktor; for rørdimensjonene DN100 – 600 og DN135 – 3500. Begge modellene kan leveres med elektrisk høyde- justering og utskiftbare kamerahoder. Rausch tilbyr et rikt utvalg av hjultyper og tilleggsutstyr.

Rørinspeksjonsbil

Til større rørinspeksjoner kan inspeksjonsbil være et godt alternativ. Med et slikt system har du alt du trenger på inspeksjonsstedet. Bilen bygges opp i henhold til spesifiserte behov. En inspeksjonsbil er et slags kontor ute hvor du har alt av utstyr tilgjengelig, og gir operatøren gode arbeidsvilkår. Rørinspeksjonsbilen kan være utstyrt med en kran som gir traktoren mulighet til å heises opp og ned i kummen. På denne måten slipper operatøren å senke traktoren ned selv. Rørinspeksjonsbilen kan også ha et oppbevaringssystem for å kunne lagre traktoren på en god måte, og et skuffesystem med tilleggsutstyr lett tilgjengelig. I tillegg har den opplegg for spylesystem, for å kunne spyle av instrumentene etter bruk. Det er også mulig å få rørinspeksjonsbil med kabeltrommel, med en kapasitet på 300-500 meter. Disse kan kjøre lange strekk.

Hva slags innretning rørinspeksjonsbilen bør ha, avhenger av hva slags type oppdrag operatøren pleier å få. Dacon tilbyr traktorsystemer tilpasset for innbygging i bil/henger eller mobile løsninger.

Se mer om hva slags løsninger du kan skaffe i en rørinspeksjonsbil her

 

Rausch Premium

Dacon kan tilby RCA 4.0 full HD innredning til rørinspeksjonsbil eller henger. Systemet er tilpasset rørdiameter fra DN100 til DN3000. I tillegg kan vi tilby satelittmodul for enkel montering på traktor tilpasset rørdimensjoner fra DN135 til DN1800.

I modellen RCA 4.0 full HD er det montert komplett er- gonomisk studio med høydejusterbart skrivebord, digitalt kontrollsenter for kamera og kabeltrommel, PC, touch screen, flere monitorer og internett tilkobling. Her har man tilgjengelig alt av utstyr for optimal gjennomføring av en inspeksjon ute i felt. Bildene viser en løsning som inkluderer motorisert kabel- trommel, observasjonsmonitor, teleskopsvingarm, vinsj og uttrekksskuff for traktorsystem. Det er lagt til rette for en passasje for ankomst til studio, og det er montert en inn- redning inkludert vask med vanntilkobling. Et bredt utvalg av tilleggsutstyr er tilgjengelig.

 

Trykktestutstyr

En annen innretning en rørinspeksjonsbil kan være utstyrt med, er trykktestutstyr. Er du en entreprenør som holder på med nyanlegg, for eksempel utbygging av hytteområder, trenger du et trykktestsystem. Ved igangsettelse av et nyanlegg, er det nødvendig å  sjekke at ledningen er tett fra et punkt til et annet. Da må alle ledningskjøter sjekkes, og kontrollere at de tåler trykket det skal.

Les mer om trykktestutstyr her

Premus 150

Et bærbart system som egner seg for kum, separatorer og ledningsstrekk med dimensjoner opp til DN300. Systemet kobles til Rausch-Tab styrepanel som også er kontrollenheten til traktor og stakesystemer fra Rausch. Typiske applikasjoner hvor trykktesting utføres med vann er separatorer, kum og rørledning. Man kan også gjennomføre trykktesting av rørledninger med lufttrykk.

 

Premus 600

Trykktestsystem for fast installasjon i bil eller henger. Premus 600 trykktester rørledninger opptil DN2500, kum og separatorer. Lekkasjetesten kan enten utføres ved bruk av:

 • VANN
  • Separatorer
  • Kum
  • Rørledning
 • LUFT
  • Rørledning
 • VAKUUM
  • Kum
  • Rørledning

Freserobot

Freserobot brukes etter at et anlegg har blitt satt i drift. Kanskje vet du at du har å gjøre med gamle rør, at de har vært i drift en stund, eller om du vet at det er fare for at en trerot har vokst gjennom røret. Når man måler tverrsnittet av røret, og x antall prosent er borte, da et det en graverende feil som må rettes opp. Da kan man kjøre inn en freserobot og ta vekk de røttene. Da sikrer du videre god drift.

Les mer om freserobot her

Omicron inspeksjonskamera med C90 traktor

Vi har utstyret

Vi hjelper til med valg av rett rørinspeksjonskamera, og tilbyr det instrumentet som vil kunne oppfylle de krav som stilles.

Kontakt oss

Durudveien 35

1344 Haslum, Norge

Telefonnummer

Inspeksjon: +47 21 06 35 11

Service: +47 46 70 05 20

E-post

Inspeksjon & service: inspeksjon@dacon.no

Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights