Non-destructive testing (NDT)

Non-Destructive Testing (NDT) er en samlebetegnelse på flere metoder ved bruk av NDT inspeksjonsutstyr og forbruksmateriell, som brukes for å påvise feil eller svakheter ved materialer brukt under en byggeprosess. Oversatt til norsk kalles disse metodene for ikke-destruktiv prøving. Fordelen ved disse metodene er at de ikke reduserer materialenes funksjoner eller egenskaper. Utprøvingen gjøres gjerne ute i felt. For å utføre Non-destructive testing kreves det at man bruker utstyr som er spesifikt ment for hver metode.

Dacon AS er ekslusiv leverandør i Norge og leverer inspeksjonsutstyr og forbruksmateriell for å kunne utføre NDT-inspeksjoner fra kvalitetsprodusenter som;

PFINDER – Magnetpulver, penetrant, testblokker, UV-lys mm.

Pfinder er en av verdens ledende leverandører innen penetrant- og magnetpulvertesting. Dette er en NDT-metode som brukes for å oppdage sprekker og skader på en overflate til et materiale. Pfinder har et stort fokus på å skape miljøvennlige produkter, og derfor er flere av produktene deres biologisk nedbrytbare. Alle sprayboksene har en opp-ned ventil som gjør at man kan spraye objektet fra alle mulige retninger og samtidig får tømt hele boksen.

Penetrant testing er en inspeksjonsmetode som brukes for å kontrollere overflatebruddeffekter i alle ikke-porøse materialer. Magnetpulvertesting er en metode for å avdekke defekter i et objekts overflate, gjerne på grovere overflater begrenset til materialer som lar seg magnetisere. Vi kan tilby produkter slik som er fluoriserende, inneholder fargekontrast, har fremkallingsevner og rengjøring av objekt.

NOVO DR – Digital Radiografi, både for industri, forskning og utdanning.

Bærbare digitale radiografisystemer fra NOVO DR er robuste og pålitelige systemer som gir imponerende røntgenbilder. Systemene er utviklet for å bli brukt både i laboratorier og krevende utemiljøer. Med de letteste røntgenplatene, intuitiv NOVO Touch-programvare og solide systemkomponenter gjør NOVO utstyret meget brukervennlig. Radiografisystemet leveres i en PeliCase. Røntgenkilder som kan kobles til er XR150, XR200 og WRS3. 

Waygate Technologies  – Ultralydapparater, tykkelsemålere, lydhoder, kabler og røntgenrør.

Ultralydinstrumentene brukes til å avdekke plane feil, lamineringer, volumetriske feil i tillegg til tykkelsesmåling. De forskjellige modellene har hvert sitt bruksområde, men samtidig har de flere ting til felles: de er robuste, bærbare, modulære og enkle å bruke. Ultralydinstrumentene fra Waygate Technologies blir blant annet brukt innen næringssegmentene transport, romfart, olje og gass. Med basis i det store utvalget av lydhoder, vil man kunne gjennomføre NDT-inspeksjon innenfor mange applikasjoner.

Tykkelsesmålere blir brukt til å måle tykkelsen av en vegg eller et materiale. Med tykkelsesmålere med ultralydteknologi, trenger man kun tilgang til en side av veggen.

NOVO Discovery II, NDT inspeksjonsutstyr og forbruksmateriell

DIGITALE RADIOGRAFISYSTEMER

pfinder 280 aerosol

MAGNETPULVER OG PENETRANT

ULTRALYDAPPARATER

Krautkramer lydhoder

KRAUTKRÄMER LYDHODER

DM5 med lydhode, NDT inspeksjonsutstyr og forbruksmateriell

TYKKELSEMÅLERE M/LYDHODER

Kontakt oss

Durudveien 35

1344 Haslum, Norge

Telefonnummer

Inspeksjon: +47 21 06 35 11

Service: +47 46 70 05 20

E-post

Inspeksjon & service: inspeksjon@dacon.no

Verified by MonsterInsights