Trykktestutstyr

Portabelt eller fastmontert trykktestutstyr til bruk for test av kum, separatorer og ledningstrekk opp til DN2500.

Premus 150

Et portabelt trykktestsystem for rørdimensjoner opp til DN300, kum og separatorer.

 

Trykktestutstyr

Premus 600

Trykktestsystem for fast installasjon for rørledninger opp til DN2500, kum og separatorer.

Verified by MonsterInsights