26,03,24 | Artikler

Stive og fleksible boroskop fra Dacon

For presis teknisk tilstandskontroll i ulike sektorer som industri, transport, energi, olje- og gassproduksjon samt teknisk tjenesteyting, spiller visuell inspeksjon en avgjørende rolle. Mens stive boroskop lenge har vært et pålitelig verktøy, har introduksjonen av digitale, fleksible boroskop markert en revolusjon innen fjernstyrt visuell inspeksjon (Remote Visual Inspection, RVI).

Teknologien bak stive boroskoper

Stive boroskoper er avanserte optiske instrumenter som har vært og fortsatt er meget viktige inspeksjonsverktøy innen ulike industrielle og diagnostiske områder. Disse enhetene, som ligner på en kikkert i utseende, består av et stavobjekt med et komplekst system av linser og prisme som muliggjør visuell inspeksjon av utilgjengelige områder.

Stive boroskop er konstruert med et stanglignende rør som huser et avansert linse- og prismesystem. Bildet fanges opp og transporteres gjennom enheten via disse linsene før det vises i okularet for observasjon. Majoriteten av stive boroskoper benytter seg av “kaldt lys” ved å lede lys fra en ekstern lyskilde gjennom fiberoptisk ledning for å belyse inspeksjonsområdet.

Inspeksjon ved hjelp av stive boroskoper gir en rekke fordeler:

Raske inspeksjoner: Prosessen med å inspisere områder som ellers ville vært utilgjengelige, utføres raskt og effektivt.

Utilgjengelige områder: Gir mulighet til å inspisere steder som er vanskelig tilgjengelige for menneskelig øye eller tradisjonelle verktøy.

Høykvalitetsbilder: Gir klare og tydelige bilder av området som undersøkes uten behov for tolkning.

Oppdager små feil: Kan avdekke selv små feil som skader, sprekker, ulikheter i farge eller fremmedlegemer.

Tilpasning til ekstreme miljøer: Muligheten til å trekke tilbake kamera og opptaksutstyr fra områder med høyt statisk trykk eller andre utfordrende miljøer.

Fleksible boroskop og deres applikasjoner

Digitale fleksible boroskop skiller seg fra sine stive motparter ved å tilby muligheten til inspeksjon av både rette og buede objekter. Med en fast eller utskiftbar innføringsslange muliggjør de inspeksjon gjennom små åpninger eller adkomstpunkter. Disse enhetene er særlig brukt innen inspeksjon av turbiner, kompressorer, pumper, hydraulikkaggregater, og andre mekaniske komponenter.

Fordeler av RVI og tidsbesparelse

RVI ved bruk av digitale fleksible boroskop tillater vurdering av tilstand uten omfattende demontering. Dette har vist seg å være svært tidsbesparende og brukes bredt i vedlikeholdsprogrammer innen ulike disipliner, som for eksempel inspeksjon av flymotorer hvor grundige inspeksjoner er påkrevd etter et bestemt antall driftstimer.

Tekniske egenskaper og funksjoner

Digitale fleksible boroskop, som de fra Waygate Technologies, utmerker seg med markedets beste bildekvalitet og robuste servoer med livstidsgaranti. Disse enhetene kan også utstyres med avanserte funksjoner som Real3D målefunksjon, som tillater nøyaktige målinger av defekter og fremstilling av 3D-modeller av skadene for rapportering.

Mentor Flex VideoProbe inspeksjon

Bruk av RVI-instrumenter

I Norge utføres omfattende inspeksjoner og teknisk tilstandskontroll på installasjoner, anlegg og utstyr hver dag. RVI-instrumenter spiller en avgjørende rolle i kvalitetskontroll av anlegg, produksjon, og kommisjonering av utstyr. Dacon tilbyr et bredt utvalg av RVI-løsninger både onshore, offshore og innenfor Ex-soner, som sikrer pålitelige inspeksjoner med nøyaktige resultater.

Fra stive boroskop til digitale fleksible boroskop har RVI-teknologi forvandlet måten teknisk tilstandskontroll utføres på. Denne avanserte formen for fjernstyrt visuell inspeksjon har ikke bare økt effektiviteten i vedlikeholdsrutiner, men har også redusert uforutsette driftsavbrudd og gitt bedre grunnlag for riktig vedlikehold.

Med fokus på bildekvalitet, avanserte funksjoner og pålitelighet, har RVI-instrumenter som de tilbudt av Dacon, blitt essensielle for mange bransjer som krever grundige inspeksjoner og nøyaktige resultater.

Kontakt oss

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Organisasjonsnummer

NO 932 431 289

Adresse

Durudveien 35

1344 Haslum, Norge

Telefonnummer

Administrasjon: +47 21 06 35 00

Inspeksjon: +47 21 06 35 11

Lykter & Peli Case: +47 21 06 35 01

Maritime Rescue Equipment: +47 21 06 35 10

Service: +47 46 70 05 20

E-post

Administrasjon: invoice@dacon.no

Inspeksjon & service: inspeksjon@dacon.no

Lykter & Peli Case: lykter@dacon.no

Maritime Rescue Equipment: rescue@dacon.no

Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights