Dacon tar samfunnsansvar

Dacon har systemer for kvalitet, miljø og HMS, og bekrefter dette med å inneha oppdaterte ISO- sertifiseringer på alle områdene. I tillegg innehar vi ulike medlemskap som gir oss rammevilkår og støtte til å følge opp lovpålagt ansvar. Vi strekker oss kontinuerlig for å imøtekomme de strengeste krav våre kunder stiller til sine leverandører. Dacon er en organisasjon hvor bevisstgjøring og optimalisering av styringsprosjekter er forankret fra ledelesen og gjennom den daglige driften.