Dacon tar samfunnsansvar

Dacon har systemer for kvalitet, miljø og HMS, og bekrefter dette med å inneha oppdaterte ISO- sertifiseringer på alle områdene. I tillegg innehar vi ulike medlemskap som gir oss rammevilkår og støtte til å følge opp lovpålagt ansvar. Vi strekker oss kontinuerlig for å imøtekomme de strengeste krav våre kunder stiller til sine leverandører. Dacon er en organisasjon hvor bevisstgjøring og optimalisering av styringsprosjekter er forankret fra ledelesen og gjennom den daglige driften.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights