Home » Inspeksjonsutstyr » Rørinspeksjonskamera » Stakekamera » Kummert tilleggsutstyr

Kummert tilleggsutstyr

Et godt utvalg av tilleggsutstyr er tilgjengelig for basisenhet, styrepanel, kabeltrommel, traktor og kamerahoder.

Tekniske spesifikasjoner
Tilleggsutstyr for Profi HD

Profi HD stor og liten solskjerm.

Strømkabel lader styrepanelet uavhengig av basisenheten.

Mellomkabel for å koble styrepanel og basisenhet under bruk.

Adapter for å koble analoge stakekabler og traktor til Profi HD.

Holder for montering i bil for å sikre at basisenheten er stabil under transport.

Holder og strømadapter for styrepanel for montering i bil inkludert 5m mellomkabel for tilkobling til basisenhet.

Tilleggsutstyr for K-70 HD Sentreringsvogner med hjul for å beskytte og sentrere kamerahodet; DN150 og DN200
Tilleggsutstyr for K-60 HD Sentreringsvogn med hjul for å beskytte og sentrere kamerahodet.
Tilleggsutstyr for K-50 HD Sentreringshylse for å beskytte og sentrere kamerahodet.
Tilleggutstyr for stakekabel Holder for montering i bil for å sikre at stakekabel henger stabilt under transport.
Tilleggsutstyr for F-200

Quick Lock adapter.

Sett med hjul tilpasset ulike rørmaterialer.

Tilleggsutstyr for KR-200XS

Fjærbelastet vekt for å hindre kabel å avspole. Det er kun behov med denne ved inspeksjon av dype kummer.

Kabelguide.

 

Verified by MonsterInsights