can3D programvare

can3D er en kraftig rapporteringsprogramvare for øket produktivitet og effektivitet. Med nyskapende funksjoner slik som generering av 3D ledningsnett og enkel eksport av inspeksjonsrapport via online link.

Programvaren bygger sammen og kombinerer kamera-hardware og rapportering. Resultatet er en enhetlig, standardisert rapportering basert på Norsk Vann rapporten i tillegg til en egen NORSOK industristandard. Kummert har tilrettelagt for å kunne velge den optimale løsningen for ens inspeksjonsbehov.

Forberedelser

Inspeksjonsprosjekter kan enten opprettes direkte på inspeksjonsenhten eller ved bruk av PC. Basert på valg av standard, fylles inn nødvendig informasjon. Kart- og tegnefunksjoner garanterer perfekt orientering fra begynnelsen.

For VA prosjekter er kum og dreneringsobjekter naturlige start- og sluttpunkter. Disse opprettes, redigeres, plasseres fritt eller måles nøyaktig inn. Eksportfiler fra Gemini kan importeres direkte inn i can3D.

Inspeksjon

Under inspeksjonen legges funn inn etterhvert som de detekteres av operatøren. Funntypene er basert på den valgte standarden, og sikrer korrekt registrering. Dette danner grunnlaget for rørledningens tilstand.

can3D logger alle data som enten legges inn manuelt eller hentes fra 3D sensorer integrert i kamerahodet. Det genereres en komplett 3D modell av rørledningen, som blir vist samtidig med livebildet på styrepanelet.

can3D Industrial standard

Kummert kameraenes evne til å dokumentere ekte farger med HD oppløsning, gjør dem spesielt godt egnet for sveiseinspeksjon. can3D inkluderer dokumentasjon av formgjengivelse, måling av størrelser og verifikasjon av fargegjengivelse. can3D støtter standard NS-EN-13927, Ikke-destruktiv prøving/ Visuell prøving/ Utstyr.

can3D Norsk Vann rapport 234/2018

can3D støtter operatøren gjennom hele inspeksjonen med  funnbeskrivelser basert på Norsk Vann rapporten. Import fra og import til Gemini er tidsbesparende og sikrer korrekte grunnlagsdata. 3D rørstrukturen genreres automatisk, og kan lagres som situasjonskart enten med den integrerte OpenStreetMap funksjonen eller i et importert kart.

Redigering

Etter endt inspeksjon, kan man enkelt endre både grunnleggende informasjon og funn. can3D lagrer video og funn separat slik at teksten på videoen kan endres til enhver tid. Kum og dreneringsobjekter kan flyttes,  legges til eller slettes.

Man kan enkelt navigere seg gjennom et videoopptak i en 3D rørstruktur på berøringsskjermen. Under avspilling kan man se hvordan kameraet beveger seg på det importerte kartet, og vite eksakt hvilken posisjon det er i. Man kan også med et museklikk åpne kamerabildet ved den respektive posisjonen i 3D-rørstrukturen.

Tiltak

Den utførte inspeksjonen er grunnlaget for rehabiliteringsplanleggingen. En tiltaksliste kan tilpasses til den relevante applikasjonen. Under inspeksjonen eller ved redigering, kan man legge til et tiltak til ønsket rørledning. Fargede markeringer og tags i kombinasjon med funn, sikrer at tiltaksplanen er oversiktlig.

Dokumentasjon

Det er mulig å importere 3D-rørstrukturen inn i et situasjonskart i korrekt målestokk. På denne måten er det mulig å kartlegge nedgravde rør der det ikke foreligger tidligere nedtegnelser.

Etter endt rapportering kan man sende resulatet som en Viewer via enten en online link, Zip-fil i en e-post eller lastet ned på en USB minnepenn. Vieweren inkluderer video, bilder og PDF rapporter.Det er også mulig å genrere en eksportfil til Gemini.

Tekniske spesifikasjoner
Can3D ULTIMATE Inspeksjon basert på en valgt komplett standard, import av kart, tegning av bygninger, planlegge tiltak.
Lisensbasert.
Can3D ADVANCED Inspeksjon basert på en valgt komplett standard.
Lisensbasert.
Can3D BASIC Inspeksjon basert på en forenklet standard.
Lisensbasert.
Can 3D RECORD Enkel inspeksjon
Lisensfri.
Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights