Rørinspeksjonskamera

Ser du etter et rørinspeksjonskamera til din bedrift? Dacon har et stort utvalg av instrumenter og kamerasystemer som brukes til å utføre teknisk tilstandskontroll.

CamFlex i rør

Miljødirektoratets prognoser sier at økt nedbør og flere intense nedbørsituasjoner stiller høye krav til eksisterende ledningsnett og andre overvannstiltak. Velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for helse, miljø og trivsel.

Dacon samarbeider med noen av verdens mest anerkjente leverandører av rørinspeksjonskameraer. Disse gjør at man kan utføre inspeksjoner på en effektiv måte, og få kritisk informasjon om tilstanden på rørene.

Her kan du lese mer om hvilke krav som stilles til utførelse av en rørinspeksjon og hvilke produkter vi tilbyr.

Godt planlagt vedlikehold sikrer effektiv drift

I Norge er nærmere 90 prosent av befolkningen tilknyttet vann- og avløpsanlegg som eies av kommuner. Med økende nedbør og særlig intense nedbørsepisoder i vente, står vann- og avløpssektoren overfor store utfordringer fremover.

Denne utviklingen vil kreve oppgradering av eksisterende ledningsnett og andre overvannstiltak som bidrar til at overvann ikke ledes til ledningsnettet. I tillegg er store deler av vann- og avløpsnettet i Norge i dårlig forfatning, og fornyelsestakten må øke for å hindre ytterligere forfall. Det er et enormt etterslep ved norske renseanlegg hvor vedlikehold ikke har vært gunstig grunnet underfinansiering.

Godt planlagt vedlikehold er viktig for å sikre effektiv drift samt å holde vedlikeholdskostnadene nede. Ved å ta i bruk anerkjente inspeksjonsmetoder, vil man forebygge uforutsette driftsstans i produksjonen.

For å møte disse utfordringene må kravene fra rapporten til Norsk Vann 234/2018 oppfylles. Der stilles det høye krav til personell, utstyr, utførelse og rapportering gjennom rørinspeksjon. Kravene til utstyr og kvalitet er høye fordi resultatet fra inspeksjonen er grunnlaget for en tilstandsvurdering.

Våre produkter og leverandører

Dacon arbeider sammen med innovative og kvalitetsbevisste leverandører som Kummert, Rausch, IMS Robotics, RICO og Trelleborg, for å stille den beste teknologien til rådighet. Disse sikrer at vi kan tilby de beste løsningene for gjennomføring av tilstandskontroll og tiltak.

Vi kan tilby modulære stakekamerasystemer med skybaserte løsninger fra Kummert, og solide CCTV systemer fra Rausch installert i inspeksjonsbil. Vi har også effektive freseroboter fra IMS Robotics samt rørfornyingsproduker fra både IMS Robotics og Trelleborg.

Rørinspeksjonskamera fra Kummert gir mulighet for å kombinere avansert funksjonalitet med utskiftbare kameramoduler, stakekabler i tillegg til traktor. Kummert systemene er meget brukervennlig, og programvaren er på norsk.

Etter endt inspeksjon genereres en rapport automatisk som inkluderer alle bilder og video med funn. Resultatet presenteres som en enhetlig, standardisert rapportering basert på Norsk Vann rapporten og retningslinjer fra RIN i tillegg til en egen industristandard. Rapporten kan også importeres direkte inn i Gemini VA.

Profi HD basisenhet kan kombineres med alle komponenter levert av Kummert. Med et avtagbart styrepanel som kan kobles enten direkte til basisenheten eller med en mellomkabel, vil gi operatøren tilpasninger og fleksibilitet til sine arbeidsforhold.

For å oppnå rolig og jevn fremføring av stakekameraet kan man benytte en automatisk stakemotor «PushBuddy». Med en kraftig klemme sitter den godt fast på røret og sørger for god forankring under fremføring av rørinspeksjonskameraet. Operatøren styrer frem og tilbakeføring med en joystick. Den har en integrert meterteller.

Kummert system med easyTab og PushBuddy

Komplett rørinspeksjonsbil fra Rausch

Dacon kan også tilby komplett rørinspeksjonsbil fra Rausch som inneholder inspeksjonskamera, og eventuelt med lekkasjetest/ trykkprøving av ledning eller kum og spylesystem.

Rausch er lokalisert i Tyskland og er en av verdens ledende produsenter av rørinspeksjonskameraer og lekkasjetestsystemer. Alle systemene kan leveres som EX/Atex godkjent. De har lang erfaring med å levere ferdiginstallerte rørinspeksjonsbiler. Biler kan også utrustes med Rausch kamera i Norge.

Rausch Mobile er et kompakt system tilpasset for rørinspeksjon fra og med 100 mm opp til 3000 mm. Kombinasjonen med et moderne styrepanel, kompakt elektrisk kabeltrommel inkludert 300 m kabel og valgfrie traktorstørrelser gjør det mulig å gjennomføre både enkle og kompliserte rørinspeksjoner. Systemet kan monteres enten i en liten eller stor inspeksjonsbil eller i en henger. Se alle våre rørinspeksjonsprodukter her.

Få viktig informasjon om aktuell tilstand

Bruk av fjernoperert visuelle inspeksjonsteknikker RVI (Remote Visual Inspection) eller utstyrsassistert visuell inspeksjon gjør det mulig å skaffe verdifull og i enkelte tilfeller kritisk informasjon om skader eller aktuell tilstand. I enkelte tilfeller kan alternativet være tidkrevende, risikabel og kostbar oppgraving og demontering.

Andre steder eksisterer heller ikke denne muligheten. Moderne inspeksjonsmetoder «tjener» eller sparer derfor utstyrs eiere for store kostnader ved å tidlig oppdage feil, men kanskje enda mer når det kan dokumentere at kostbare inngrep ikke er nødvendig.

Les også: Inspeksjonskamera

Dacon, et ledende ekspertmiljø

Dacon har jobbet med inspeksjonsutstyr i 25 år i Norge og snart 10 år i Nederland. Vi er stolte av er derfor stolte av å være et ledende ekspertmiljø innen dette fagområdet.

Vi gleder oss til å fortsette å tilby våre kunder produktveiledning, service, kalibrering, utleie, og brukeropplæring.

Dersom du har spørsmål om noen av våre produkter, så ta gjerne kontakt på e-post: inspeksjon@dacon.no, eller på telefon: 21 06 35 00. Vi hjelper deg gjerne!

Verified by MonsterInsights