Inspeksjonskamera

Ser du etter et inspeksjonskamera til din bedrift? Dacon har et stort utvalg av instrumenter og kamerasystemer som brukes til å utføre teknisk tilstandskontroll.

VT-780-PTZ-HD tankinspeksjonskamera, hengende sort kamera

Teknisk tilstandskontroll er en avgjørende forutsetning for riktig vedlikehold i mange sektorer, både innen industri, transport, energi og kraft produksjon, olje og gass og teknisk tjenesteyting. Det er også svært viktig i forbindelse med offentlige virksomhet som vann og avløp, politi toll og forsvar.

I Norge utføres det omfattende inspeksjoner og teknisk tilstandskontroller hver dag på installasjoner, anlegg og utstyr. Utstyr for teknisk tilstandskontroll anvendes i like stor grad i forbindelse med kvalitetskontroll av anlegg og i produksjon og sluttest «commissioning»

Inspeksjonskamera – vårt sortiment

Dacon har et stort utvalg av inspeksjonskameraer som brukes ved tekniske tilstandskontroller. Her kan du lese mer om de forskjellige typene inspeksjonskameraene vi tilbyr.

Stakekameraer

Stakekameraer fra Kummert gir mulighet for å kombinere avansert funksjonalitet med utskiftbare kamerahoder, stakekabler i tillegg til traktor. Rørinspeksjonskameraene er veldig brukervennlige og can3D programvaren er på norsk.

Etter endt inspeksjon genereres en rapport automatisk som inkluderer alle rapporter, bilder og video med funn. En inspeksjon er enten basert på krav fra Norsk Vann rapporten eller Industristandard. Rørinspeksjonsutstyr fra Kummert logger enhver posisjon og sørger for 3D-kartlegging av rørsystemet.

Rapporten er som regel inspeksjonens fakturerbare sluttprodukt, og det er derfor viktig for mange aktører at rapporteringen blir automatisert og ferdigstilles ute i felt underveis i inspeksjonen.

Ved å kunne benytte en integrert rapporteringsprogramvare vil man ha muligheten for å presentere en helhetlig rapport basert på en gitt standard. Dette vil gi mer effektiv ressursbruk og bidrar til nøyaktighet i registrering. Digital skylagring sørger for enkel tilgjengelighet for alle parter.

Traktorkamera

Traktorkamera fra Rausch kan leveres som et lite kompakt system for montering i en liten bil eller henger, eller vi kan tilby komplett innredning til en rørinspeksjonsbil.

Inspeksjonskameraene er tilpasset rørdiameter fra DN100 til DN2500 og kan leveres med eller uten EX sertifikat. Trykktest-, spyle- og satellittsystemer er også tilgjengelig.

Fleksible boroskoper

Digitale fleksible boroskoper (videoprober/videoskop) benyttes ved rørinspeksjon hvor rørdiameter eller adkomst er liten. Instrumentene leveres enten med fast eller utskiftbar innføringsslange med diameter fra Ø2,5mm.

Innføringsslangen har 4-veis tuppstyring og har mulighet for å entre veldig små åpninger. Sprinkleranlegg og varmeveksler er et eksempel hvor en videoprobe har blitt benyttet for å dokumentere at et anlegg er i henhold til spesifisert standard.

Digitale fleksible boroskoper benyttes innenfor mange applikasjoner slik som inspeksjon av turbiner, kompressorer, pumper, hydraulikkaggregat, løpehjul, gir, trustere. Det er viktig å utføre god teknisk tilstandskontroll på kort tid uten omfattende komplisert demontering.

Digitale boroskoper kan leveres med målefunksjon som kan måle defekter med hundredels nøyaktighet og gjengi skaden som 3D modell på skjerm og i rapport. Bilder eventuelt målsatt, video og programvaregenererte rapporter opprettes i instrumentet.

Tankinspeksjonskamera 

Ved inspeksjon av tanker, siloer, kanaler, store hulrom og struktur er det hensiktsmessig å benytte et kamera med høy optisk og digital zoom.

Et robust Pan-Tilt-Zoom (PTZ) tankinspeksjonskamera med integrert belysning tilpasset ulike ekstreme miljøer også EX soner. Ved bruk av et tankinspeksjonskamera vil man kunne sørge for god gjennomført HMS i tillegg til høy effektivitet ved å slippe at noen må entre ned i en tank.

Gode eksempler på bruk av inspeksjonskameraer 

Dacon har jobbet med produktveiledning, kalibrering, service og utleie av inspeksjonsutstyr i 25 år. Gjennom årene har vi samarbeidet med en rekke forskjellige kunder som har hatt gode erfaringer med bruk av inspeksjonskameraer under tekniske tilstandskontroller. Her er noen av dem.

Dame med friluftsutstyr og kamera
Aquapac waterproof compact camera case, canyoning at Stickle Ghyll, Langdale, Lake District, Cumbria, UK

Inspeksjon av hydraulikkaggregat

I forbindelse med en inspeksjon av et vertikalt hydraulikkaggregat i et kranhus ble det brukt en videoprobe. Her unngikk man å åpne hydraulikksystemet, plukke ned pumper og løfte opp el-motor som førte til at nedetiden ble redusert med flere dager. Inspeksjonen av alle pumpene ble gjennomført på én dag.

Samtidig fikk oljeselskapet bedre bildedokumentasjon enn tidligere, som inngikk i beslutningsgrunnlaget for videre tiltak. Besparelsen på denne enkeltstående inspeksjonen alene forsvarte hele investeringen i inspeksjonsutstyr.

Inspeksjon av en Peltonturbin

I forbindelse med et planlagt vedlikehold, oppdaget et vannkraftverk sprekkdannelser i en av nålene til en Peltonturbin, på det ene aggregatet i kraftstasjonen. Man så det som nødvendig å inspisere nålene til alle aggregatene for samme skade.

Arbeidet ble estimert til å ta tre personer mellom en og to uker per aggregat, med normal demontering og sammensetting. I stedet ble inspeksjonen utført på mindre enn en dag med hjelp av et digitalt fleksibelt boroskop.

Inspeksjonen avdekket skade på ytterligere en nål, men at øvrige aggregater var skadefrie. Hele investeringen i inspeksjonsutstyr ble lavere enn kostnaden forbundet med driftsstans, demontering og sammensetting av bare ett av aggregatene.

Bruk av boroskop på defekt oljekjøler

Et flyselskap bekreftet at deres videoprobe var avgjørende for å vinne frem i en garantisak. Ved en rutinesjekk oppdaget flymekanikerne lekkasje fra en ny oljekjøler som nylig var installert. Feilen var så alvorlig at denne måtte skiftes.

Ved boroskopering av den defekte oljekjøleren fant de ut at materialspenninger hadde ført til sprekkdannelser som igjen ga lekkasje. Bilder tatt med det digitale fleksible boroskopet avslørte dårlig sveisearbeid og var avgjørende for at flyselskapet fikk ny oljekjøler på garanti.
Inspeksjoner som utføres på varmevekslerne er tidkrevende og kostbare.

For å kunne påvise uregelmessigheter på materialoverflaten er bruk av digitale fleksible boroskoper et optimalt verktøy. Inspeksjonsmetoden er effektiv. Videoprobe fra Waygate er robust, har liten diameter, utmerket belysning, målefunksjoner og presenterer video og bildematerialer i HD-kvalitet.

Få kritisk informasjon om aktuell tilstand

Bruk av fjernoperert visuelle inspeksjonsteknikker RVI (Remote Visual Inspection) eller utstyrsassistert visuell inspeksjon gjør det mulig å skaffe verdifull og i enkelte tilfeller kritisk informasjon om skader eller aktuell tilstand. Enkelte saker vil alternativet være tidkrevende, risikabel og kostbar demontering.

Andre steder eksisterer heller ikke denne muligheten. Moderne inspeksjonsmetoder «tjener» eller sparer derfor utstyrs eiere for store kostnader ved å tidlig oppdage feil, men kanskje enda mer når det kan dokumentere at kostbare inngrep ikke er nødvendig.

VT 36 PT inspection camera

Dacon, et ledende ekspertmiljø

Dacon har jobbet med inspeksjonsutstyr i 25 år i Norge og snart 10 år i Nederland. Vi er stolte av er derfor stolte av å være et ledende ekspertmiljø innen dette fagområdet.

Vi gleder oss til å fortsette å tilby våre kunder produktveiledning, service, kalibrering, utleie, og brukeropplæring.

Dersom du har spørsmål om noen av våre produkter, så ta gjerne kontakt på e-post: inspeksjon@dacon.no, eller på telefon: 21 06 35 00. Vi hjelper deg gjerne!

Verified by MonsterInsights