Rørinspeksjonsbil

Dacon kan tilby komplett rørinspeksjonsbil fra Rausch som inkluderer inspeksjonskamera, lekkasjetest/ trykkprøving av ledning eller kum og spylesystem. Rausch er lokalisert i Tyskland og er en av verdens ledende produsenter av inspeksjonskameraer og lekkasjetestsystemer. De har lang erfaring med å levere ferdiginstallerte rørinspeksjonsbiler.

Inspeksjonsbil

Inspeksjonssystemer for rørdimensjoner fra DN100 til DN2500.
Les mer

Lekkasjetest

Rausch kan tilby to ulike modeller for gjennomføring av trykktest avhengig av applikasjon.
Les mer

Kumkamera

I-LOOK trådløst kumkamera for effektiv inspeksjon.
Les mer