Dacon velger IT Innovasjon: Fremtidsrettede IT-tjenester og personlig support

 

Dacon har valgt IT Innovasjon som leverandør av IT-tjenester. Valget er drevet av et ønske om det beste på markedet av ny funksjonalitet, kombinert med personlig og rask support. Vi vet vi kan stole på å få hjelp når vi trenger det, og at våre spørsmål og utfordringer vil bli håndtert av kompetente fagfolk med en personlig tilnærming. 

IT Innovasjon har hatt et solid fotfeste i IT-bransjen siden 80-tallet, og deres dedikasjon til å være i forkant av teknologisk utvikling gjør dem til en attraktiv partner for oss i Dacon. IT-leverandøren har et klart mål om å tilby fremtidsrettede løsninger som imøtekommer kundenes behov og forventninger. 

IT Innovasjon er medlem i Serit, som er en av Norges største selvstendige IT-grupper, og har 17 lokalkontor. De består av 160 høyt kvalifiserte medarbeidere. 

I tillegg til den personlige supporten, har sikkerhetsaspektet med IT-løsningene fra IT Innovasjon blitt vektlagt tungt. Vi i Dacon setter høy prioritet på å beskytte våre data og systemer, og vi har tillit til at IT Innovasjon leverer sikre løsninger som oppfyller våre krav og standarder. 

Samlet sett representerer valget av IT Innovasjon en strategisk beslutning for oss i Dacon, som gir tilgang til cutting-edge teknologi, personlig support og robust sikkerhet. Med dette partnerskapet på plass, er vi godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og muligheter på IT-fronten.

 

www.it-i.no

Verified by MonsterInsights