Innbyttekampanje ultralydapparat

Send inn deres gamle ultralydapparat og benytt innbyttekampanjen ved kjøp av et nytt UT apparat. Den nye modellen vil bli levert med nytt sertifikat i henhold til ISO 22232.1 standarden. Velg mellom et av ultralydapparatene listet opp nedenfor:

Ta direkte kontakt med Stein Lade, mob 91 66 06 44.

E-post: inspeksjon@dacon.no

Verified by MonsterInsights