Illumiglow lysgranat


Høyintensitets lysgranat som tennes når den kastes og treffer noe. Gir kraftig lys i 4 min.

Lysgranaten er et unikt konsept utviklet av Illumiglow, spesielt med tanke på bruk av forsvaret, i situasjoner hvor man ønsker å lyse opp et område uten å tilkjennegi sin egen posisjon.

Farge: gul eller infrarød.

 

Dacon AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjo­nelt bruk, transport­kasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Adresse

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk, Norway
Telefon: 21 06 35 00
Faks : 67 53 34 40/67 53 30 29
E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

Dacon er ISO-sertifisert

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007