Ramfan portable industrivifter

Ramfan turbovifter er kraftige, portable ventilatorer for profesjonelt bruk, der unik turbo viftebladteknologi sørger for større kraft enn tilsvarende utstyr med høyere volum. Ramfan-viftene er konstruert i kraftig ABS plastmateriale og er meget robuste, korrosjonsfrie og bulkefrie.

Ramfan ventilatorer finnes i tre hovedkategorier:  Industrivifter for å fjerne giftige gasser eller tilføre luft i tanker, lukkede rom med fare for mangel på oksygen mm, tilsvarende industrivifter med ATEX Sone 1 og 2-godkjennelse for offshore-bruk, og overtrykksvifter for brannmannskaper.

Alle produktene er ekstremt kompakte og lette, i nærmest uknuselig plastmateriale.

Ramfan turboventilatorer er av meget høy kvalitet og er utviklet i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder