Home » Inspeksjonsutstyr » RVI » Spesialkamera og Robotikk » 3D LOC Waygate Robotics

3D LOC Waygate Robotics

Waygate har utviklet en ny tilnærming til lokalisering av roboter i begrenset rom. Teknologien gir full 3D spatialbevissthet om roboten i et rom i tillegg til 3D interaktiv robotkontroll. Inspeksjonsdatene er automatisk tagget med nøyaktig posisjonsdata. Inspeksjonsrapporter genereres automatisk og kan lastes opp til egne styringssystemer.

 

Lokalisering. Systemet er i stand til å lokalisere seg selv, og kobler automatisk det lagrede bildet med de riktige koordinatene. I trykkbeholdere og tanker av normal størrelse er nøyaktigheten og repetisjonsevnen +/-25mm.

Navigering. Teknologien gir full 3D spatialbevissthet om roboten i modellen og en 3D interaktiv robotkontroll. For operatøren betyr dette presise og brukervennlige navigasjonsmuligheter.

Digital. Inspeksjonsdataene slik som bilder, UT tykkelsesmålinger, Eddy Current Data osv lagret ved bruk av 3D LOC utstyrt robot, er merket med den gitte posisjonen inne i modellen og integrert med en 3D Digital Twin.

Bilder

Videoer

Dokumenter

Tekniske spesifikasjoner
Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights