Digitale fleksible boroskop

Home » Inspeksjonsutstyr » RVI » Digitale fleksible boroskop
Digitale fleksible boroskoper er type instrumenter som benyttes ved innvendig visuell inspeksjon i maskiner eller komponenter, for å gjøre tilstandskontroll gjennom små åpninger eller adkomstpunkter.

Ved bruk av disse type instrumenter gjør man operatøren i stand til å vurdere tilstand uten forutgående omfattende demontering. Metoden kalles gjerne «Remote Visual Inspection, RVI» eller fjernstyrt visuell inspeksjon. RVI benyttes i stort omfang i en rekke vedlikeholdsprogrammer og i mange ulike disipliner. En av disse er inspeksjon av flymotorer hvor regelverket krever grundige inspeksjoner etter et fastsatt antall driftstimer.

Everest Mentor Flex VideoProbe

Everest Mentor Flex VideoProbe™

Et industrielt, allsidig digitalt fleksibelt boroskop, designet for brukervennlighet i alle miljøer.

MViQ HD VideoProbe

Mentor Visual iQ HD VideoProbe™

MViQ HD er designet med tanke på profesjonelle og avanserte visuelle inspektører og er konstruert for å oppfylle de høyeste standardene innen bilde-, video- og måleevne.

XL Detect VideoProbe

XL Detect & XL Detect+ VideoProbe™

En enkelt, lett og brukervennlig VideoProbe som gir skarp billedkvalitet.

Real 3D measurement

Real3D™ Measurement

3D måleteknologi for Waygate VideoProber.

Menu Directed Inspections

Menu Directed Inspections (MDI)

MDI er en programvare for MViQ, Flex og Detect som guider operatøren gjennom inspeksjonen og autogenererer inspeksjonsrapport.

Verified by MonsterInsights