Digitale fleksible boroskop

Home » Inspeksjonsutstyr » RVI » Fleksibelt boroskop
Digitale fleksible boroskoper er type instrumenter som benyttes ved innvendig visuell inspeksjon i maskiner eller komponenter, for å gjøre tilstandskontroll gjennom små åpninger eller adkomstpunkter.

Ved bruk av disse type instrumenter gjør man operatøren i stand til å vurdere tilstand uten forutgående omfattende demontering. Metoden kalles gjerne «Remote Visual Inspection, RVI» eller fjernstyrt visuell inspeksjon. RVI benyttes i stort omfang i en rekke vedlikeholdsprogrammer og i mange ulike disipliner. En av disse er inspeksjon av flymotorer hvor regelverket krever grundige inspeksjoner etter et fastsatt antall driftstimer.

Everest Mentor Flex VideoProbe

Everest Mentor Flex VideoProbe™

Et industrielt, allsidig digitalt fleksibelt boroskop, designet for brukervennlighet i alle miljøer.

MViQ HD VideoProbe

Mentor Visual iQ HD VideoProbe™

MViQ HD er designet med tanke på profesjonelle og avanserte visuelle inspektører og er konstruert for å oppfylle de høyeste standardene innen bilde-, video- og måleevne.

XL Detect VideoProbe

XL Detect & XL Detect+ VideoProbe™

En enkelt, lett og brukervennlig VideoProbe som gir skarp billedkvalitet.

Real 3D measurement

Real3D™ Measurement

3D måleteknologi for Waygate VideoProber.

Menu Directed Inspections

Menu Directed Inspections (MDI)

MDI er en programvare for MViQ, Flex og Detect som guider operatøren gjennom inspeksjonen og autogenererer inspeksjonsrapport.