Trykktestutstyr

Portabelt eller fastmontert trykktestutstyr til bruk for test av kum, separatorer og ledningstrekk opp til DN2500.
Home » Inspeksjonsutstyr » Rørinspeksjon » Trykktestutstyr

Premus 150

Et portabelt trykktestsystem for rørdimensjoner opp til DN300, kum og separatorer.

 

Trykktestutstyr

Premus 600

Trykktestsystem for fast installasjon for rørledninger opp til DN2500, kum og separatorer.