Home » Inspeksjonsutstyr » Rørinspeksjon » Stakekamera » can3D brukertips

can3D brukertips

Her har vi samlet brukertips i forbindelse med can3D programvaren. Basert på problemstillinger som vi mottar fra can3D brukere, oppretter vi steg-for-steg forklaringer.

can3D har to tilgjengelige standarder;

  • Norsk Vann rapport 234 2018
  • NORSOK industrial standard

Bilder

Verified by MonsterInsights