Trykktestutstyr

Premus 150

Et portabelt trykktestsystem for rørdimensjoner opp til DN300, kum og separatorer.
Les mer

Premus 600

Trykktestsystem for fast installasjon for rørledninger opp til DN2500, kum og separatorer.
Les mer