Stakebasert kamera

Stakekamera benyttes ved inspeksjon av rørledninger hvor diameter er mindre enn den som tillater traktorinspeksjon, inspeksjon av kortere rørstrekk, kompleks geometri, ved inspeksjon av vertikale rørledninger samt ved bruk av HD kamerahoder som inkluderer avbøyningsmåling og kartleggingsfunksjon.

Profi 4 kontrollenhet

Den digitale komplette løsningen fra Kummert. En fleksibel kontrollenhet med avtagbart kontrollpanel.
Les mer

Easy HD

Et komplett instrument for enkle inspeksjoner.
Les mer

CamFlex HD

Kamerahodet som entrer grenrør DN100-200, stakebasert rørinspeksjon.
Les mer

K-60 HD kamerahode

Dreie/sving HD kamera med lasermåling, DN80 og oppover.
Les mer

K-50 HD kamerahode

Rettsøk HD kamera, DN70 og oppover.
Les mer

K-28 HD

HD rettsøk kamera med fast stakekabel.
Les mer

Kummert HD stakekabel

Utskiftbare stakekabler med digital overføring.
Les mer

Kummert programvare

Can3D programvare for evaluering og etterbehandling av inspeksjonsrapport.
Les mer

Kummert tilleggsutstyr

Kummert har et utvalg av ulikt tilleggsutstyr i sortimentet sitt. Her finnes det sentreringsvogner til kamerahoder, peilesonder, deformasjonslaser, kabelbeskytter og hjul.
Les mer