MDI (menystyrt inspeksjon)

MDI guider operatøren gjennom inspeksjonen steg for steg. Dette er en programvarestyrt inspeksjon hvor inspeksjonsprosedyren er forhåndsbestemt.

Mens inspeksjonen foregår, viser systemet hvor mange bilder som har blitt tatt på de ulike inspeksjonsstegene. En database med observasjoner kan kobles til hvert steg for å kunne dokumentere effektivt og entydig. Ved hjelp av 'referance materials' kan man lese og legge ved dokumenter i Word eller PDF format i inspeksjonsrapporten. Videoopptak som lagres under inspeksjonen får tildelt filnavn og tekstoveraly automatisk.

Når inspeksjonen er ferdig generer MDI en rapport i Word format. Rapporten har en egen indeks som gir en fulstendig oversikt over bildene som har blit tatt. Framside og sluttside blir flettet inn i rapporten automatisk. Bildene som ble tatt under inspeksjonen blir sortert og blir koblet sammen med observasjonsteksten som ble selektert under inspeksjonen. Med MDI sparer man mye tid på etterarbeidet man ellers bruker på å lage rapporten, samt at rapporten ser entydig og professionell ut.

MDI Builder programvare kan installeres på PC-en for å kunne lage og redigere inspeksjoner på forhånd.