CRxVision

Oppløsning
meget høy
Kapasitet
90 røntgenplater (10 x 40 cm)/ time ved 70 mikrometer
eller
28 røntgenplater (10 x 40 cm)/ time ved 35 mikrometer

Tillater at flere røntgenplater skannes samtidig; 84 røntgenplater (10 x 40 cm)/ time ved 35 mikrometer
Fleksibel
Kan skanne ulike typer røntgenplater, fra lenger på 20 til 1500mm
Økt levetid på røntgenplater
Hver røntgenplate har evnen til å gå tilbake til utgangspunktet etter å ha bli brukt'

Øker produktiviteten ved å tillate røntgenplatene ved enkelt å trekke ut og gjenninnsatt i kassettene

Denne modellen er i samsvar med ISO standard 17636-2 klasse A og B, i tillegg til ASTM, ASME og EN sveisestandard. CRxVision kan også brukes i mangeandre applikasjoner.