CRxFlex

CRxFlex er en fleksibel kassettbasert scanner, et lukket dagslys system. Den sørger for hurtig avlesning av røntgenplatene, gir kort eksponeringstid og kan scanne flere typer røntgenplater. Modellen scanner med oppløsning 100µ og 50µ med automatisk Gain. SR, spatialoppløsningen, sier noe om skarpheten til det målte bildet. SNR, Signal-to-noise-ratio, bekrefter hvor mye forstyrrelser det er i bildet - jo lavere SNR verdien er jo høyere er støyen i bildet. CRxFlex har en utmerket funksjon for avlesning av disse verdiene (20bit Analog-to-Digital-convertor).CRxFlex er BAM godkjent.

Dacon kan også tilby tilpassede transportkofferter med tilpasset innlegg for disse systemene.

Videoer

Nedlastbare dokumenter