3D Stereo målemetode

Med en stereolinse, kan man måle direkte på bildet og på 3D punktskyggen. Metoden brukes gjerne der man må gjennomføre objektmåling. Fordelen er at man kan etterprøve målingen ved å rotere 3D “punktskyggen” og at systemet vurderer måleoppløsningen.

Følgende type målinger kan utføres:

Lengde, point-to-line, dybde, areal, multi lengde, vinkel, dybdeprofil, areal dybde


Både 3D Phase og 3D Stereo målemetodene har sterke sider på hvert av sine områder. 3D Phase har “on demand” måling hvor måleoptikk og inspeksjonsobjektiv er den samme. Metoden har under optimale forhold den høyeste målenøyaktigheten. 3D Stereo kan brukes 4.0mm innføringsslange i tillegg til 6.0 og 8.4mm. Metoden gir meget gode data i applikasjoner hvor det er vanskelig å holde innføringsslangen absolutt i ro.


MViQ er et meget kraftig utstyrt verktøy for de ulike utfordringene man møter.

Nedlastbare dokumenter