3D Stereo målemetode

Med en standard stereooptikk, kan man måle direkte på et objekt og samtidig få en 3D gjengivelse/ “punktskygge” i bildet. Metoden brukes gjerne der man må gjennomføre objektmåling. Fordelen er at man kan etterprøve målingen ved å rotere 3D “punktskyggen” og at systemet vurderer måleoppløsningen.


Både 3D Phase og 3D Stereo målemetodene har sterke sider på hvert av sine områder. 3D Phase har “on demand” måling hvor måleoptikk og inspeksjonsobjektiv er den samme. Metoden har under optimale forhold den høyeste målenøyaktigheten. 3D Stereo kan brukes 4.0mm innføringsslange i tillegg til 6.0 og 8.4mm. Metoden gir meget gode data i applikasjoner hvor det er vanskelig å holde innføringsslangen absolutt i ro.


MViQ er et meget kraftig utstyrt verktøy for de ulike utfordringene man møter.

Nedlastbare dokumenter