Virvelstrøm instrumenter

Virvelstrøm (Eddy Current) i ikke-destruktiv materialprøving (NDT) benytter seg av vekslende magnetfelt som prøvemedium for å utforske egenskaper, diskontinuiteter, variasjoner i geometri og dimensjoner i materialer. De vekslende magnetfeltene skapes ved hjelp av prober. Probene plasseres i nærheten av overflaten til objektet som skal undersøkes. Proben induserer en elektrisk strøm i materialet som undersøkes (virvelstrømmer). Strømningsmønsteret til virveltrømmene kan begrenses eller forvrenges av for eksempel en sprekk.

GE Mentor EM

Mentor EM - med ny inspeksjonsteknologi! Med den nye programvaren gir dette en unik arbeidsflyt. Sanntids deling og medvirkning med deltakere på andre lokasjoner for hurtig og nøyaktig vurdering av
Les mer

Lydhoder

GE har et solid utvalg av lydhoder.
Les mer

Dacon AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjo­nelt bruk, transport­kasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Adresse

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk, Norway
Telefon: 21 06 35 00
Faks : 67 53 34 40/67 53 30 29
E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

Dacon er ISO-sertifisert

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007