Personvernerklæring

Dacon AS er opptatt av personvernet ditt og skal etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger. Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt. Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og hvordan vi bruker dem.

Vi har delt beskrivelsen inn forskjellige seksjoner for å gjøre det litt enklere for deg å finne den rette.

 1. Personopplysningsansvarlig
 2. Formålet med å samle inn personopplysninger
 3. Nyhetsbrev, markedsføringsmail, produktutvikling og vareprøver
 4. Kontaktperson hos våre kunder
 5. Kontakter hos leverandører til selskapet
 6. Hvordan bruker Dacon dine opplysninger
 7. Endringer
 8. Dine rettigheter

1. Personopplysningsansvarlig

Dacon AS er ansvarlig for databehandling av dine personlige opplysninger. Nedenfor finner du selskapets kontaktinformasjon:

Dacon AS, Durudveien 33/35, 1344 HASLUM, Org.nr.: 932 431 289

For spørsmål om selskapets behandling av dine personlige opplysninger, vennligst ta kontakt oss på webkontakt@dacon.no.

 

2. Formålet med å samle inn personopplysninger

Dacon vil lagre dine data for å levere en fullgod tjeneste som bygger på nøye utvalgte produkter og brukertips til deg. Vi vil lagre data frem til du ber oss om å slette den. Dette kan imidlertid ikke gjøres før lovpålagte plikter vi har er oppfylt, for eksempel i henhold til regnskapsloven.

 

3. Nyhetsbrev, markedsføringsmail, produktutvikling og produkttester

Nyhetsbrev, etc. og produktutvikling Hvis du har godkjent å motta nyhetsbrev, informasjon, tilbud og markedsføring e-post angående våre produkter og arrangementer, behandler vi din kontaktinformasjon i forhold til disse formålene. Kontaktinformasjon refererer til navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer.

Behandlingen foregår med samtykke, i henhold til gjeldende lovgivning. Samtykket er helt valgfritt og du har rett til å trekke samtykket til enhver tid. For å trekke samtykket ditt, kan du sende oss en e-post på webkontakt@dacon.no eller bruk avregistreringslinken som følger med i vår utsendelse av e-post. Vi lagrer dine personlige opplysninger til du avregistrerer deg fra våre utsendelser, eller informerer oss om at du tilbakekaller samtykket ditt.

 

4. Kontaktpersoner hos våre kunder

Kundeadministrasjon

Selskapet registrerer følgende personopplysninger for kundeadministrasjon, som beskrevet nærmere nedenfor. Navn Telefonnummer E-postadresse

Hvis du representerer ditt private selskap, kan vi også behandle følgende informasjon; (a) Organisasjonsnummer (som også er ditt personnummer) (b) Kredittinformasjon for ditt eget firma

Navn og kontaktinformasjon behandles for at selskapet skal inngå avtale med selskapet du representerer. Hvis et kundeforhold som allerede eksisterer, behandles personopplysninger for at selskapet skal kunne gjennomføre kjøp, levere varene til kunden og for øvrig administrere kundens bestillinger og for å yte service til kunden etter kjøpet, samt for øvrig utøve selskapets rettigheter og plikter i henhold til avtalen med kunden.

Dersom kunden at du representerer ikke er et enkeltmannsforetak, utføres registreringen med en interesseavveining som rettslig grunnlag, der det er selskapets berettigede interesse å oppfylle avtalen med kunden og gi kunden god service.

Hvis du representerer enkeltmannsforetak er det juridiske grunnlaget for behandlingen at den er nødvendig for selskapet, for å kunne oppfylle avtalen med deg.

Enkeltmannsforetaks organisasjonsnummer / personnummer behandles ved kjøp mot faktura. Behandlingen utføres med bakgrunn basert på en interesseavveining som rettslig grunnlag, der det er i selskapets interesse å fastslå identiteten til kunden.

En kredittopplysning om enkelte selskaper kan komme til å utføres, for at selskapet skal sikre kundens betalingsevne. Dette utføres med støtte i en interesseavveining, der selskapet har en berettiget interesse i å bedømme mulighetene for å motta betaling.

Ovennevnte informasjon lagres så lenge som nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor.

Behandlingen av personopplysningene ovenfor er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle avtalen selskapet har med kunden. I tilfelle at disse dataene ikke kan behandles, kan avtalen med kunden ikke oppfylles. Dataene samles inn fra deg selv og / eller kunden som du representerer.

Returer, garantibevis og produktansvar

Selskapet sparer informasjon om kundens kjøpshistorikk, samt eventuelle korrespondanse og dokumentasjon vedrørende produkter som kunden har kjøpt. Slik dokumentasjon kan inneholde kontaktpersonens navn og andre kontaktopplysninger.

Selskapet lagrer slik dokumentasjon så lenge og i den utstrekning det er nødvendig for at selskapet skal kunne tilby kunden kvalifisert ettersalgsservice, og håndtere eventuelle klager, garantiansvar og krav i henhold til produktansvarsloven.

Dataene lagres for disse formål på med bakgrunn i en interesseavveining, der selskapets legitime interesse er å gi kunden service, håndtering av klager etc. og å utøve sine rettigheter i denne forbindelse.

Direktemarkedsføring

Selskapet kan også komme til å bruke e-postadressen din for direktemarkedsføring. Markedsføringen består av at selskapet via e-post sender nyhetsbrev og tilbud om varer / tjenester som vi anser for å være relevante for din profesjonelle virksomhet.

Nyhetsbrev og salgsfremmende e-postmeldinger sendes kun under forutsetning av at du ikke har motsatt deg slik markedsføring, og du kan velge å avregistrere deg når som helst fra våre nyhetsbrev og markedsførings e-post. For å avregistrere deg, vennligst kontakt selskapet på webkontakt@dacon.no eller bruk abonnementslinken som finnes i hvert nyhetsbrev / e-postadresse.

Markedsføringen skjer med en interessebalanse som et juridisk grunnlag, hvor selskapets legitime interesse er å markedsføre sine produkter.

Opplæring, kurs og arrangementer

Selskapet utfører fra tid til annen kundeopplæring, kurs og deltar regelmessig på kundearrangementer og messer. Under slike hendelser kan selskapet ta bilder som internt brukes for å gjøre det mulig for selskapet å rapportere og evaluere aktiviteter for å forbedre fremtidig opplæring og arrangementer for kunder. Dataene registreres med bakgrunn i en interesseavveining der selskapets legitime interesse er å dokumentere, utvikle og forbedre hendelser og utdanning.

Øvrig

I tillegg til det ovennevnte kan selskapet behandle dine personopplysninger dersom det er nødvendig å overholde en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lovgivning, eller for at selskapet skal kunne fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

 

5. Kontaktpersoner leverandører (ikke enkeltmannsforetak)

Selskapet registrerer følgende personlige opplysninger om deg;

Navn Telefon e-postadresse

Registreringen av disse personopplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle avtalen selskapet har med leverandøren.

I de tilfeller disse dataene ikke blir opplyst, kan avtalen med leverandøren ikke oppfylles. Registreringen skjer med bakgrunn i en interesseavveining i henhold til gjeldende lovgivning, der selskapets legitime interesse er å utøve sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen med leverandøren.

Ditt navn og kontaktinformasjon lagres i våre kontaktregistre i det tidsrommet vårt kontraktsforhold med leverandøren pågår, eller hvor vi ellers har behov for opplysningene som henger sammen med våre avtaleforhold med leverandøren.

Hvis selskapet blir oppmerksom på at din ansettelse hos leverandøren opphører eller du slutter å være leverandørens kontaktperson, vil vi fjerne informasjonen fra vårt kontaktregister.

Din informasjon (for eksempel ditt navn) kan være en del av avtaler, korrespondanse eller annen dokumentasjon angående selskapets forhold til leverandøren, som selskapet må lagre av kommersielle, kommersielle eller juridiske årsaker.

Dataene lagres med bakgrunn i, og ved en interesseavveining i henhold til gjeldende lovgivning, hvor selskapets legitime interesse er å lagre informasjon og dokumentasjon som har kommersiell, forretningsmessige eller juridisk betydning for selskapets virksomhet. Selskapet kan også komme til å lagre dine personlige data for en lengre periode hvis det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lov eller for selskapet å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.

Enkeltmannsforetak

Selskapet registrerer følgende personlige opplysninger om deg; Navn Telefon e-postadresse Tittel Person nummer Transaksjonshistorie Eventuell kredittinformasjon

Registrering av personopplysninger er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle avtalen du har inngått med selskapet. Selskapet kan innhente kredittinformasjon for å avgjøre om det er noen økonomisk risiko forbundet med inngåelse av avtalen med firmaet ditt.

Ditt navn, personnummer og kontaktinformasjon vil bli lagret i våre kontaktregistre gjennom hele kontraktsforholdet, eller når vi på annen måte vil vi trenge opplysningene ved forhold som er relatert til vårt avtaleforhold. Kredittinformasjon slettes kort tid etter at den ble hentet.

Din informasjon (for eksempel ditt navn eller personnummer) kan forekomme i avtaler, korrespondanse eller annen dokumentasjon som selskapet må lagre av kommersielle, forretningsmessige eller juridiske grunner.

Dataene lagres med bakgrunn i, og ved en interesseavveining i henhold til gjeldende lovgivning, hvor selskapets legitime interesse er å lagre informasjon og dokumentasjon som har kommersiell, forretningsmessige eller juridisk betydning for selskapets virksomhet.

Selskapet kan også komme til å lagre dine personlige data for en lengre periode hvis det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lov eller for selskapet å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.

 

6. Hvordan bruker Dacon dine opplysninger Dacon behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Vi er pålagt å oppbevare informasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti/returhåndtering. Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykker.

 

7. Endringer Dacon kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår ved en ny utsendelse fra Dacon.

 

8. Dine rettigheter Dine personopplysninger og din kjøpshistorikk kan du få ved å ta kontakt med oss på mailadresse webkontakt@dacon.no. Dacon skal også kontaktes dersom du krever endret opplysninger som du ikke selv kan endre ved innlogging, eller dersom opplysningene som vi har registrert er feil og du ønsker dette rettet.

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene om deg skal slettes. Send mail til webkontakt@dacon.no. Som firma kan man ikke be om sletting dersom:

 • Firmaet er en aktiv kunde.
 • Har utestående purringer
 • Har handlet siste 10 år

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til oss og merke den med “Personopplysninger”.

Du kan klage på hvordan Dacon behandler dine opplysninger til Datatilsynet, epost: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

Oppdatert: 25.juni 2018

 

Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights