Lykter

Dacon leverer kvalitetslykter for ethvert behov, med hovedfokus på profesjonelle bruksområder. En rekke av lyktene er likevel også supre fritidslykter!

Dacon er eksklusiv importør for Peli Products, amerikansk kvalitetsprodusent av ekstremt robuste og kraftige lykter for den tøffeste bruk, utviklet gjennomover 30 år! Alle Peli-lykter har livstidsgaranti!

Hvilken lykt skal jeg velge?

Stadig flere produsenter (og spesielt amerikanske) er nå blitt enige om en standard for måling av tekniske data for lykter: ANSI FL-1. Vær oppmerksom på dette ved sammenlikning av verdier mellom forskjellige produsenter! 

Eksempelvis er lumen (mengde lys som kommer ut av en lyskilde, uavhengig av hvilken retning lyspartiklene går i) en stadig mer brukt måleparameter for lysstyrke. Vær oppmerksom på at lumen-verdi for en LED-lyskilde umiddelbart avtar etter at lykten tennes. ANSI FL1-standarden krever derfor at lumenverdi måles som en gjennomsnittsverdi over de første to minuttene lykten er i bruk. Andre produsenter oppgir kun lumenverdi i det lykten tennes med ferske batterier, og vil derfor vise en vesentlig høyere verdi!

Samme prinsipp gjelder ved oppgivelse av lystid per batteriskift. Sunn fornuft tilsier at det er en sammenheng mellom lysstyrke og lystid - og dette stemmer også med de fysiske lovene! Dette betyr at dersom en produsent oppgir høy lysstyrke og samtidig lang lystid, er dette et varsel om misvisende målinger.

Alle Peli-lykter følger ANSI FL1-standarden.

 

 

Dacon AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjo­nelt bruk, transport­kasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Adresse

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk, Norway
Telefon: 21 06 35 00
Faks : 67 53 34 40/67 53 30 29
E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

Dacon er ISO-sertifisert

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007