PT, fargekontrast (Red dye)

PFINDER 800
Colour Contrast Penetrants, Red + fluorescent
Sensitivety class 2
PFINDER 860
Colour Contrast Penetrant, red
Sensitivety class 2
PFINDER 871
Solvent-based wet developer
Quick-drying
PFINDER 890
Remover
Based on acetone and isopropanol
PFINDER 895
Remover
Based on isopropanol

Penetrant som en NDT-metode for prøving av defekter som er åpne mot materialenes overflate, har tjent industrien godt i snart et halvt århundre. Metoden er rask og kan utføres uten store utgifter på deler og maskiner. Selv på plastmaterialer, keramisk materialer, glass osv kan man benytte denne metoden. PT testing benyttes også ved testing av sveisesøm, støpejern, skipsindustrien, bilproduksjon, instrument- og kontainerprosuksjon.

Fargekontrastpenetrant med lav følsomhet brukes gjerne for å finne defekter som er forholdsvis grove på en komponent.

Dacon AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjo­nelt bruk, transport­kasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Adresse

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk, Norway
Telefon: 21 06 35 00
Faks : 67 53 34 40/67 53 30 29
E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

Dacon er ISO-sertifisert

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007