epros®SteamGen / epros®HWB

Dampgeneratorer eller dampkjele er tilgjengelig som mobile enheter eventuelt montert på henger, bil eller i kontainer.

epros®SteamGen M50
Dampproduksjon: 50 kg/h
Varmepotensial: 29 000 kcal/h eller 34 kW
Maks vannforbruk: 50 l/h
epros®SteamGen M150
Dampproduksjon: 150 kg/h
Varmepotensial: 90 000 kcal/h eller 105 kW
Maks vannforbruk: 160 l/h
epros®SteamGen M200-800
Dampproduksjon: 200 - 800 kg/h avhengig av modell
Varmepotensial: 140 - 560 kW avhengig av modell
Maks vannforbruk: 220 - 880 l/h avhengig av modell
epros®HWB Hot box 300
Effekt: 90kW
Tankvolum: 20 l
Mengde / min: 42 l

Dacon AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjo­nelt bruk, transport­kasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Adresse

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk, Norway
Telefon: 21 06 35 00
Faks : 67 53 34 40/67 53 30 29
E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

Dacon er ISO-sertifisert

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007