CRxVision

Oppløsning
meget høy
Kapasitet
90 røntgenplater (10 x 40 cm)/ time ved 70 mikrometer
eller
28 røntgenplater (10 x 40 cm)/ time ved 35 mikrometer

Tillater at flere røntgenplater skannes samtidig; 84 røntgenplater (10 x 40 cm)/ time ved 35 mikrometer
Fleksibel
Kan skanne ulike typer røntgenplater, fra lenger på 20 til 1500mm
Økt levetid på røntgenplater
Hver røntgenplate har evnen til å gå tilbake til utgangspunktet etter å ha bli brukt'

Øker produktiviteten ved å tillate røntgenplatene ved enkelt å trekke ut og gjenninnsatt i kassettene

Denne modellen er i samsvar med ISO standard 17636-2 klasse A og B, i tillegg til ASTM, ASME og EN sveisestandard. CRxVision kan også brukes i mangeandre applikasjoner. 

Dacon AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjo­nelt bruk, transport­kasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Adresse

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk, Norway
Telefon: 21 06 35 00
Faks : 67 53 34 40/67 53 30 29
E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

Dacon er ISO-sertifisert

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007