CRxFlex

CRxFlex er en fleksibel kassettbasert scanner, et lukket dagslys system. Den sørger for hurtig avlesning av røntgenplatene, gir kort eksponeringstid og kan scanne flere typer røntgenplater. Modellen scanner med oppløsning 100µ og 50µ med automatisk Gain. SR, spatialoppløsningen, sier noe om skarpheten til det målte bildet. SNR, Signal-to-noise-ratio, bekrefter hvor mye forstyrrelser det er i bildet - jo lavere SNR verdien er jo høyere er støyen i bildet. CRxFlex har en utmerket funksjon for avlesning av disse verdiene (20bit Analog-to-Digital-convertor).CRxFlex er BAM godkjent.

Dacon kan også tilby tilpassede transportkofferter med tilpasset innlegg for disse systemene.

Videoer

Nedlastbare dokumenter

Dacon AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjo­nelt bruk, transport­kasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Adresse

Dacon AS
Gamle Ringeriksvei 6
1369 Stabekk, Norway
Telefon: 21 06 35 00
Faks : 67 53 34 40/67 53 30 29
E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

Dacon er ISO-sertifisert

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007